Team 018

Kontakta oss på e-post admin@modo018.se eller telefon 073 631 65 22
Tifo, e-post tifosyd@modo018.se

Kort presentation av uppdrag eller ansvarsområden.

Organisationsnummer

Verksamheten bedrivs ideellt och vi är sparsamma. Därför har vi inget bank- eller plusgiro (det kostar 450 kr per år). Organisationsnumret är 802467-5517.

Betala eller sponsra en supporterresa

Våra supporterresor kan betalas eller sponsras på följande bankkonto för MODO SUPPORTERBUSS:
Nordea 1849 27 66344 (OBS: Vid betalning från annan svensk bank är clearingnumret fyra första siffrorna)
Valutakod: SEK
IBAN: SE5630000000018492766344
BIC (SWIFT-adress): NDEASESS

Glöm inte: Ge gärna ett bidrag till tifogruppen på hemmaplan,
Modo Tifo, Örnsköldsvik, 8420-2, 923 231 557-3 Swedbank

Liknande sidor: